پاتیگ

تولید کننده قطعات سیستم برق و احتراق خودرو Manufacturer of Auto Part , Ignition and electronic system

تولید کننده قطعات سیستم برق و احتراق خودرو Manufacturer of Auto Part , Ignition and electronic system

پاتیگ

اگر به اندازه ی بال پشه ای به صنعت و تولید ایران خدمت کرده باشیم ، زندگانی ما بیهوده نبوده است.

دستگاه برش وایر شمع با دقت یک میلی متر

دستگاه اهم متر وایر شمع

تست صحت اهم وایر،صحت طول وایر و همچنین قطع بودن وایر
قابلیت تعریف تولرانس برای اهم وایر باد دقت یک دهم اهم
شمارش تعداد کابلهای تست شده
دقت اندازه گیری یک صدم اهم

دستگاه تست نشتی وایر شمع

قابلیت تست ۴۰ وایر شمع به طور همزمان
زمان مورد نیاز جهت تست ۴۰ عدد وایر: یک دقیقه
 ولتاژ کاری : 35 تا 40 کیلو ولت


دستگاه مونتاژ کلاهک شمع

قابلیت مونتاژ ۱۰ یا ۱۲ وایر به طور هم زمان
قابلیت مونتاژ تمام کلاهک شمع ها
کل زمان مونتاژ برای ۱۰ عدد وایر ۲۰ ثانیه

 

دستگاه اتوماتیک جازن پین

این دستگاه پین را داخل وایر جا زده سپس آن را برش زده و روی کابل خم میکند.

زمان جا زدن برش و خم برای هر سر وایر ۳ ثانیه میباشد
قابلیت جازدن ۲۰۰۰ عدد پین در روز
قابلیت تنظیم طول برش و طول خم