پاتیگ

تولید کننده قطعات سیستم برق و احتراق خودرو Manufacturer of Auto Part , Ignition and electronic system

تولید کننده قطعات سیستم برق و احتراق خودرو Manufacturer of Auto Part , Ignition and electronic system

پاتیگ

اگر به اندازه ی بال پشه ای به صنعت و تولید ایران خدمت کرده باشیم ، زندگانی ما بیهوده نبوده است.

کوره


 مولد های ولتاژ سینوسی


فشار در دمای بالا


تستر ترموستات


تستر واترپمپ


تستر دینام

تست نیروی جازدن ودرآوردن

مولد پالس های ولتاژ


استند تست کرونا


تست شعله سوزنی